HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Định lý Riemann-Roch
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Thời gian: 17h30, Thứ 5, ngày 23/4/2020

Hình thức: Online https://us04web.zoom.us/j/74914721760?pwd=L1VOOGEwVHZTb2htejBjUzd6aDlsdz09

Toàn văn báo cáo xem tại đây

Trở lại

Công bố khoa học mới