HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

The Restricted Region Technique for Computing Lower Convex Hulls in a Class of Finding Delaunay Triangulations
Người báo cáo: Nguyễn Kiều Linh

Thời gian: 14h ngày thứ năm 23/4/2020

Online via google meet:
Dial-in: (US) +1 631-616-9366 PIN: 660 496 817#

(nếu vào có trục trặc xin gọi điện thoại đến 0983537027
hoặc e-mail đến Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. . Lưu ý: cần tuân thủ qui tắc bảo mật và trách nhiệm của google meet)

Trở lại

Công bố khoa học mới