HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Factorization theorem for free arrangements
Báo cáo viên: Nguyễn Thế Cường

Thời gian: 14h, Thứ 5 ngày 2/1/2020

Địa điểm: Phòng 607 Nhà A6, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Tóm tắt: We introduce the Factorization theorem for free arrangements and some related topics

Trở lại

08/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới