HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Some recent results on the weighted log canonical threshold and the weighted multiplier ideal sheaf
Báo cáo viên: Phạm Hoàng Hiệp

Thời gian: 10h45, Thứ tư, ngày 23/10/2019
Địa điểm: phòng 606 nhà A6
Tóm tắt: We present some recent results and propose a list of questions on the weighted log canonical threshold and the weighted multiplier ideal sheaf

Trở lại

Công bố khoa học mới