HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Toán Ứng dụng, Vận trù học và Toán kinh tế những năm 1960-1980
Báo cáo viên: GS Nguyễn Quang Thái

Thời gian: 14h00 Thứ 4, ngày 25/9/2019
Địa điểm: Hội trường tầng 2, nhà A6, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Trở lại

Công bố khoa học mới