HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Homological algebra of Unstable modules (part 5)
Báo cáo viên: Nguyễn Thế Cường (Simon Postdoc, Viện Toán học)

Thời gian: 9h, Thứ 5, ngày 12/9/2019
Địa điểm: Phòng 507-508, tầng 5 Nhà A6, Viện Toán học.
Tóm tắt: The seminar consists of the following topics:

  1. Introduction to the Steenrod algebra and unstable modules.
  2. Homological algebra of unstable modules.
  3. Pseudo-hyperresolutions and applications.
  4. Stable resolution of spheres.
  5. Strict polynomial functors.

Trở lại

Công bố khoa học mới