HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Hội thảo Lý thuyết định tính hệ động lực ngẫu nhiên và ứng dụng
Hà Nội, 15 -17/8/2019

Ban tổ chức:

  • Đoàn Thái Sơn
  • Hoàng Thế Tuấn

Tài trợ
Đề tài Lý thuyết định tính hệ động lực ngẫu nhiên và ứng dụng. Mã đề tài: 101.03-2017.10,  Chủ nhiệm đề tài: PGS. TSKH Đoàn Thái Sơn

Đăng ký tham dự: gửi về Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Trở lại

Công bố khoa học mới