HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Hội thảo Khoa học Một số phương pháp Phân tích thống kê hiện đại và Ứng dụng
Hà Nội 25-27/7/2019

Ban Tổ chức và Ban Chương trình:

Hồ Đăng Phúc (Viện Toán học), Ngô Hoàng Long (ĐHSP Hà Nội), Nguyễn Văn Hạnh (Học viện Nông nghiệp), Phạm Quang Khoái (ĐH Lâm nghiệp)

Thư ký: Phạm Việt Hùng, Trần Văn Thành (Viện Toán học)

Địa điểm và thời gian tổ chức: Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, từ ngày 25 đến 27/7/2019

Đăng ký:

gửi email đến Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. hoặc Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Hạn đăng ký: 15/7/2019

Phí tham dự Hội thảo: 200 000 VNĐ

Thành phần được miễn phí tham dự Hội thảo:

 • Đại biểu có báo cáo tại Hội thảo
 • Đại biểu có gửi số liệu và trình bày vấn đề cần tư vấn tại Hội thảo

Nội dung hội thảo

Bài giảng Ứng dụng Phân tích thống kê

 • PGS Hồ Đăng Phúc (Viện Toán học)
 • TS Nguyễn Văn Hạnh (Học viện Nông nghiệp)
 • TS Phạm Quang Khoái (Đại học Lâm nghiệp)

Báo cáo kết quả nghiên cứu mới

 • Ứng dụng Thống kê trong NC Y tế
 • Ứng dụng Thống kê trong KH Lâm nghiệp
 • Ứng dụng Thống kê trong NC Nông nghiệp
 • Ứng dụng Thống kê trong NC Kinh tế
 • Ứng dụng Thống kê trong KH Giáo dục

Tư vấn phương pháp phân tích định lượng cho

 • Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính
 • Nghiên cứu Sinh học và Môi trường
 • Nghiên cứu Nông nghiệp và Lâm nghiệp
 • Nghiên cứu Y học và Dược học 
 • Nghiên cứu Xã hội học và Khoa học Giáo dục
 • Nghiên cứu Thủy lợi và Giao thông vận tải
 • Nghiên cứu của các ngành KH thực nghiệm khác, ..

Trở lại