HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Orlik-Solomon algebra for arrangements (continued)
Báo cáo viên: Nguyễn Duy Tân

Thời gian: 14h, Thứ 5, ngày 6/6/2019

Địa điểm: Phòng 301, Nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Tóm tắt: We introduce the construction of the orlik-solomon algebra for the case of affine hyperplane arrangement. We also deal with theDeletion-Restriction theorem.

Trở lại

Công bố khoa học mới