HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Mahonian statistic on pattern avoiding permutations and on words
Báo cáo viên: Trần Thị Thu Hương - Đại học Việt - Đức

Thời gian: 9h30, Thứ 5, ngày 23/5/2019
Địa điểm: Phòng 611- 612, nhà A6, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt.

Tóm tắt: This talk is to discuss on open problems relating to known Mahonian statistics on the set of permutations like inverse, major, mak.

We would like to generalize concepts of these statistics, and their properties to the set of permutations avoiding a pattern set and to the set of words.

Trở lại

Công bố khoa học mới