HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Supersolvable Arrangements
Báo cáo viên: Nguyễn Việt Dũng

Thời gian: 14h, Thứ 5, ngày 9/5/2019
Địa điểm: Phòng 301, Nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tóm tắt: We introduce the factorization theorem for the Poincare polynomial of a supersolvable arrangements.

Trở lại

Công bố khoa học mới