HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Combinatorics of hyperplane arrangements
Báo cáo viên: Nguyễn Việt Dũng

Thời gian: 14h, Thứ 5, ngày 25/4/2019

Địa điểm: Phòng 301, Nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Tóm tắt: We introduce fundamental combinatorial notions of arrangements such as Mobius functions, Poincare polynomial and Deletion Restriction theorem.

Trở lại

Công bố khoa học mới