HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Local Minimizers of Semi-Algebraic Functions
Báo cáo viên: Phạm Tiến Sơn

Thời gian: 9h00, Thứ 4 ngày 27/2/2019
Địa điểm: Phòng 302 Nhà A5, Viện Toán học
Tóm tắt: Xin mời xem tại đây

Trở lại