HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

The Ekeland variational principle
Báo cáo viên: Trương Xuân Đức Hà

Thời gian: 9h30, Thứ 3, ngày 8 tháng 1 năm 2019
Địa điểm: Phòng 302, Nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt Cầu Giấy Hà Nội
Tóm tắt: We formulate the Ekeland variational principle, its ideas and simple proofs. We also present its applications to some concrete problems.

Trở lại

Công bố khoa học mới