HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Viscosity solutions of elliptic partial differential equations I: Basic concepts and properties
Báo cáo viên: Đỗ Hoàng Sơn
Thời gian: 9h30, Thứ 4, ngày 10 tháng 10, 2018

 

 

Địa điểm: Phòng Semina Tầng 5, Nhà A6, Viện Toán học, 18b Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Tóm tắt:  In this talk, we introduce basic concepts and properties of viscosity subsolutions and viscosity supersolution of uniformly elliptic equations in bounded domains.

Trở lại

31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới