HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Hội nghị Pháp-Nhật-Việt lần thứ 6 về Lý thuyết kỳ dị
Nha Trang, 15 - 21/9 2018

Hội nghị Pháp-Nhật-Việt lần thứ 6 về Lý thuyết kỳ dị, FJV 2018 sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Khánh Hoà, thành phố Nha Trang từ 15 đến 21/9 2018. Trong các ngày 15-16/9/2018 sẽ có loạt 3 bài giảng của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Hình học, Tô pô và Lý thuyết kỳ dị như các bài giảng của Étienne Ghys, Nobert A’Campo,…

Hội nghị diễn ra từ 17 đến 21/9 sẽ giới thiệu các kết quả mới nhất cũng như các hướng phát triển gần đây trong lĩnh vực Tô pô, Hình học của Lý thuyết kỳ dị và các ứng dụng của chúng. Hội nghị này nằm trong khuôn khổ Hợp tác quốc tế (GDRI) giữa ba nước Pháp, Nhật Bản và Việt Nam về Lý thuyết kỳ dị. Hội nghi lần thứ nhất FJV 2013 được tổ chức tại Nice, lần thứ hai FJV 2014 được tổ chức tại Sapporo, lần thứ ba FJV 2015 được tổ chức tại Hà Nội, lần thứ tư FJV 2016 được tổ chức tại Chambery và lần thứ năm FJV 2017 được tổ chức tại Kagoshima.

Địa chỉ trang web của Hội nghị: math.ac.vn/conference/FJV2018

Trở lại

Công bố khoa học mới