HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Về một mô hình tăng trưởng kinh tế
Báo cáo viên: Vũ Thị Hướng

Thời gian: 9h00, Thứ 4 ngày 11/4/2018
Địa điểm: Phòng 302 Nhà A5, Viện Toán học

Tóm tắt: Mô hình tăng trưởng kinh tế tân cổ điển (mô hình Solow-Swan, TNTA: the neo-classical model, the Solow–Swan model) là một mô hình nổi tiếng trong kinh tế vĩ mô, được phát triển độc lập bởi Robert Solow và Trevor Swan năm 1956. Mô hình này được đưa ra để giải thích sự tăng trưởng kinh tế dài hạn bằng cách nghiên cứu quá trình tích lũy vốn, lao động hoặc tăng trưởng dân số, và sự gia tăng năng suất, thường được gọi là tiến bộ công nghệ. Trong báo cáo này, người báo cáo sẽ giới thiệu về mô hình tăng trưởng kinh tế tân cổ điển và một bài toán về tăng trưởng kinh tế tối ưu có liên quan.

Trở lại

09/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới