WEEKLY ACTIVITIES

Cohen-Macaulay rings and Macaulayfication
Người báo cáo: Đoàn Trung Cường

Thời gian: 15h30, Thứ 6, ngày 1 tháng 12 năm 2017
Địa điểm: Phòng 611-612 nhà A6 Viện Toán, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội

Back

New Scientiffic Publications