HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Weighted composition operators on Fock spaces
Người báo cáo: Phạm Trọng Tiến

Thời gian: 9h thứ 2, ngày 27/11/2017
Địa điểm: Phòng Seminar tầng 5 nhà A6, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tóm tắt: In this talk, we introduce recent results on topological properties and topological structure for weighted composition operators on Fock spaces. These results are based on joint works with Prof. Le Hai Khoi.

Trở lại

Công bố khoa học mới