HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Local cohomology at the beginning
Người báo cáo: Ngô Việt Trung

Thời gian: 9h, Thứ tư 25/10/2017.
Địa điểm: Phòng Semina Tầng 6, Nhà A6, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Trở lại

Công bố khoa học mới