HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Persistence probability of random Bernstein and Weyl polynomials
Người báo cáo: Phạm Việt Hùng

Thời gian: 14h, Thứ sáu 6/10/2017.
Địa điểm: Phòng Semina, Tầng 5 Nhà A6, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Tóm tắt: In this talk, we discuss the persistence probability that is the probability such that the random polynomials has no roots or equivalently the sign does not change.

Trở lại

Công bố khoa học mới