HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

On the global strong solutions to the Navier-Stokes equations with large input data
Người báo cáo: Bùi Trọng Kiên

Thời gian: 9h00, Thứ 3 ngày 29/8/2017
Địa điểm: Phòng 6, Nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Trở lại

Công bố khoa học mới