HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Nevanlinna theory and Diophantine approximation
Tuần Châu, Quảng Ninh, June 22-25, 2017

Organisers Tran Van Tan, Ta Thi Hoai An

Scientific Committee: Hà Huy Khoai, William Cherry.

Invited Speakers: Paul Vojta (University of California, Berkeley, USA), Min Ru (University of Houston, USA), Julie Tzu-Yueh Wang (Institute of Mathematics, Academia Sinica, Taiwan), William Cherry (University of North Texas, USA), Liang-Chung Hsia (National Taiwan Normal University, Taiwan), Gisbert Wustholz (Swiss Federal Institute of Technology in Zurich, Switzerland)

Contact: Trần Văn Tấn ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ).

Sponsors: VIASM and Institute of Mathematics - VAST

For more detail, see http://viasm.edu.vn/en/hdkh/ntda2017

Trở lại

Công bố khoa học mới