HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Iterated random functions systems
Người báo cáo: GS Marc Peigne

Thời gian: 14h, Thứ tư 17/5/2017.
Địa điểm: P301, Nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Tóm tắt: Xem tại đây

Trở lại

31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới