HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Hàm điều hòa
Người báo cáo: Đỗ Thái Dương

Thời gian: 17h, Thứ 6, ngày 5/5/2017
Địa điểm: Phòng 201, nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Trở lại

31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới