HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

The normal forms of the singularity of Control systems on a surface with boundary
Người báo cáo: Hy Đức Mạnh

Thời gian: 9h00, Thứ 3 ngày 10/1/2017
Địa điểm: Phòng 6, Nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Trở lại