HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Method of orienting curves for solving optimal control problems with state constraints (cont.)
Người báo cáo: Nguyễn Thị Quyên

Thời gian: 14h00, Thứ 4 ngày 4/1/2017
Địa điểm: P4, Nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tóm tắt: We present the paper of H. X. Phú.: "Method of orienting curves for solving optimal control problems with state constraints, Numerical Functional Analysis and Optimization, Vol.12:1-2, 173-211, 1991".

Trở lại

Công bố khoa học mới