HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Không gian tích trong
Người báo cáo: Nguyễn Thị Trà My

Thời gian: 17h00, Thứ 4, ngày 20/1/2016
Địa điểm: Phòng 201, Nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tóm tắt: Không gian tích trong, bất  đẳng thức Cauchy-Schwarz, luật hình bình hành, Định lý biểu diễn của Riesz, tôpô  yếu, cơ sử trực chuẩn và trực chuẩn hóa.

Trở lại