HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Hội nghị Tính toán Hiệu năng cao lần thứ 6
16-20/3/2015, Hà Nội
Hội nghị Tính toán Hiệu năng cao lần thứ 6 (thuộc series "International Conference on High Performance Scientific Computing") sẽ diễn ra tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán từ 16-20/3/2015. Hội nghị do Viện Nghiên cứu Lý thuyết Heidelberg (HITS), Viện Toán học, Trung tâm tính toán hiệu năng cao (IWR), Đại học Heidelberg, và Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán đồng tổ chức. Proceedings của hội nghị do Springer xuất bản.
 
Thông tin chi tiết về hội nghị (chủ đề, đăng ký tham dự, đăng ký báo cáo, danh sách báo cáo mời toàn thể, danh sách các minisymposium, thời hạn đăng ký) được nêu tại địa chỉ trang web chính thức của hội nghị:
 
Deadlines:
 
  • Deadline for registration and submission of abstracts: September 29, 2014.
  • Notification of acceptance for presentation: December 22, 2014.
  • Deadline for applying a business visa through the organizers: January 6, 2015.
  • Deadline for hotel reservation: January 6, 2015.

Trở lại

Công bố khoa học mới