HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Thuật toán Weiszfeld và một vài bài toán tối ưu hình học
Người báo cáo: Nguyễn Đăng Sơn

Thời gian: 9h, Thứ 4, ngày 28/1/2015

Địa điểm: Phòng số 4, nhà A14, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Trở lại

Công bố khoa học mới