HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tìm đường đi ngắn nhất tránh beta-phức trong mặt phẳng (tiếp)
Người báo cáo: Đồng Văn Việt

Thời gian: 13h, Thứ 4, ngày 21/1/2015

Địa điểm: Phòng 109, Nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Tóm tắt: Given two points s and t and  the beta-complex of a set of disks in the plane, we present an algorithm for computing the shortest path from s to t such that this path has a distance of at least beta to the boundary of the beta-complex.

Trở lại

Công bố khoa học mới