HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Some New Weighted Hardy’s Inequalities, I
Người báo cáo: Hà Duy Hưng

Thời gian: 9h30 Thứ 5, 15/1/2015

Địa điểm: Phòng 109, Nhà A5, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội

Trở lại

Công bố khoa học mới