Hội nghị trong năm

Lịch theo ngày

Thứ hai 22 Tháng 8 2022
Thứ hai 22 Tháng 8 2022
09:00 

Hội nghị, hội thảo
Vấn đề trong đại số giao hoán tổ hợp
Hà Nội, 22/8/2022

08/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới