Hội nghị trong năm

Lịch theo ngày

Thứ hai 13 Tháng 11 2017
Thứ hai 13 Tháng 11 2017
08:00 

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo Hình học - Giải tích
Hà Nội, 13/11-14/11/2017

27/09/19, Hội nghị, hội thảo:
Hội thảo Hình học-Giải tích
11/11/19, Hội nghị, hội thảo:
The IMH School Introduction to Algebraic Schemes and Cohomology
04/12/19, Hội nghị, hội thảo:
Hội nghị Đại số-Lý thuyết số-Hình học và Tô pô 2019

Công bố khoa học mới