Hội nghị trong năm

Lịch theo ngày

Thứ sáu 21 Tháng 4 2017
Thứ sáu 21 Tháng 4 2017
08:00 

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo Tối ưu và Tính toán Khoa học lần thứ 15
Địa điểm, thời gian: Ba Vì, 20-22/4/2017

Công bố khoa học mới