Bài giảng viện trong năm

Lịch theo ngày

Thứ sáu 08 Tháng 1 2021
Thứ sáu 08 Tháng 1 2021
09:15 

Bài giảng viện
Fast computation: the magic of sampling
Trình bày: GS. Vũ Hà Văn

Flat View
Xem lịch theo năm

Công bố khoa học mới