Bài giảng viện trong năm

Lịch theo ngày

Thứ sáu 20 Tháng 12 2019
Thứ sáu 20 Tháng 12 2019
09:30 

Bài giảng viện
Algebraic surfaces with minimal Betti numbers
Báo cáo viên: JongHae Keum (Korea Institute for Advanced Study)

Flat View
Xem lịch theo năm

Công bố khoa học mới