Bài giảng viện trong năm

Lịch theo ngày

Thứ sáu 22 Tháng 11 2019
Thứ sáu 22 Tháng 11 2019
09:30 

Bài giảng viện
Berkovich spaces over Z and convergent arithmetic power series
Báo cáo viên: Jérôme Poineau (Université de Caen)

Flat View
Xem lịch theo năm

Công bố khoa học mới