Bài giảng viện trong năm

Lịch theo ngày

Thứ sáu 20 Tháng 9 2019
Thứ sáu 20 Tháng 9 2019
09:00 

Bài giảng viện
Some inverse source problems in semilinear fractional PDEs
Báo cáo viên: Giáo sư Marian Slodicka (Ghent University, Belgium)

Flat View
Xem lịch theo năm

Công bố khoa học mới