Tháng 3 2023

Xêmina Hình học đại số
Comparison between De Rham cohomology and Group cohomology via Tannakian duality
Người báo cáo: Trần Phan Quốc Bảo (Đại học Công nghệ thông tin - ĐHQG TP.HCM)

Xêmina Hình học đại số
A fundamental exact sequence for the differential fundamental groupoid
Người báo cáo: Võ Quốc Bảo

Xêmina Hình học đại số
Krull intersection property in Algebraic geometry
Người báo cáo: Nguyễn Hồng Đức (ĐH Thăng Long)

Tháng 3 2023
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng

Công bố khoa học mới