HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 21 Tháng 4 2022
Thứ năm 21 Tháng 4 2022
08:00 

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo TỐI ƯU VÀ TÍNH TOÁN KHOA HỌC lần thứ 20
Ba Vì, 21-23/4/2022

09:30 

Xêmina Hình học và Tô-pô
Perturbations of germs of holomorphic mappings
Speaker: Guillermo Penafort (University of Valencia)

16:30 

Xêmina Hình học đại số
Riemann-Hilbert correspondence and derived algebraic geometry (DAG). III
Người báo cáo: Đào Văn Thịnh (Peking University)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới