HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ tư 13 Tháng 1 2021
Thứ tư 13 Tháng 1 2021
09:30 

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Flat extensions and birational maps
Speaker: Đoàn Trung Cường

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới