HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 08 Tháng 1 2021
Thứ sáu 08 Tháng 1 2021
08:00 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Intersection cohomology of the moduli of of 1-dimensional sheaves and the moduli of Higgs bundles
Speaker: Junliang Shen (MIT)

09:15 

Bài giảng viện
Fast computation: the magic of sampling
Trình bày: GS. Vũ Hà Văn

09:15 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Vojta's conjecture and arithmetic dynamics
Speaker: Yohsuke Matsuzawa (Brown University)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
09/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới