HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 08 Tháng 1 2021
Thứ sáu 08 Tháng 1 2021
08:00 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Intersection cohomology of the moduli of of 1-dimensional sheaves and the moduli of Higgs bundles
Speaker: Junliang Shen (MIT)

09:15 

Bài giảng viện
Fast computation: the magic of sampling
Trình bày: GS. Vũ Hà Văn

09:15 

Xêmina Algebraic Geometry in East Asia
Vojta's conjecture and arithmetic dynamics
Speaker: Yohsuke Matsuzawa (Brown University)

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới