HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 11 Tháng 12 2020
Thứ sáu 11 Tháng 12 2020
09:00 

Xêmina Hình học đại số
Đối đồng điều của một kiểu nhóm S-số học
Người báo cáo: Võ Quốc Bảo

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới