HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 14 Tháng 7 2020
Thứ ba 14 Tháng 7 2020
09:30 
14:00 

Xêmina Hình học giải tích
Introduction to K-thoery I
Báo cáo viên: Nguyễn Hùng

15:00 

Xêmina Hình học tính toán
Aircraft type recognition based on convex hulls and the support vector machine (cont.)
Báo cáo viên: Hồ Đức Hiếu

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới