HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 27 Tháng 2 2020
Thứ năm 27 Tháng 2 2020
08:00 

Hội nghị, hội thảo
SEAMS school “Arithmetic, Geometry and Model Theory”
Hanoi, 17 – 28 February 2020

09:30 

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
High Dimensional Bayesian Optimisation via Low Dimensional Embedded Subspaces
Báo cáo viên: Trần Thế Hùng

14:00 

Xemina Sắp xếp siêu phẳng
Character formulas and Poincare polynomial for G-arrangements
Báo cáo viên: Nguyễn Bích Vân

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày