HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ sáu 21 Tháng 2 2020
Thứ sáu 21 Tháng 2 2020
08:00 

Bài giảng viện
Bernoulli Numbers in Positive Characteristic
Báo cáo viên: Professor Bruno Anglès (University of Caen Normandie)

08:00 

Hội nghị, hội thảo
SEAMS school “Arithmetic, Geometry and Model Theory”
Hanoi, 17 – 28 February 2020

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới