HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 31 Tháng 10 2019
Thứ năm 31 Tháng 10 2019
09:00 

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Output feedback finite-time control of linear singular systems with time-varying delay
Báo cáo viên: Phạm Thị Hương

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày