HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ ba 17 Tháng 9 2019
Thứ ba 17 Tháng 9 2019
09:30 

Xêmina Phương trình vi phân
The supercritical Sobolev inequalities and applications
Báo cáo viên: Nguyễn Văn Hoàng

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới