HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Lịch theo ngày

Thứ năm 05 Tháng 9 2019
Thứ năm 05 Tháng 9 2019
08:00 

Hội nghị, hội thảo
International conference "Differential Equations and Dynamical Systems"
Xuân Hòa, 5-7/9/2019

09:00 

Xêmina Hình học và Tô-pô
Homological algebra of Unstable modules (part 4)
Báo cáo viên: Nguyễn Thế Cường (Simon Postdoc, Viện Toán học)

14:00 
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới